فوریه 16, 2021

زنبور عسل نر

زنبور عسل نر از تخم های بارور نشده ملکه تولید می شود. تنها وظیفه او تولید اسپرم برای بارور کردن ملکه است. از جمله اعضای کلنی […]
فوریه 15, 2021

عسل طبیعی و تقلبی چه تفاوتی دارد

همانطور که می دانید عسل طبیعی با عسل تقلبی فرق دارد و امکان تشخیص آن هم راحت نیست. عسـل طبیعی از شهد گلها تولید می شود. […]
فوریه 14, 2021
تولید عسل طبیعی توسط زنبور عسل

تولید عسل طبیعی توسط زنبور عسل

عسل طبیعی پس انجام مراحلی پیچیده توسط زنبور عسل تولید و به مصرف انسان ها می رسد. زنبور عسل برای جمع آوری شهد گل ها و […]
فوریه 13, 2021

روش های تولید عسل

عسل با توجه به روش های تولید آن به سه روش طبیعی ، تغذیه ای و مصنوعی تولید می شود. عسل از لحاظ روش تولید به […]