فوریه 18, 2021

ملکه زنبور عسل Queen Bee

با شناخت ملکه زنبور عسل به اهمیت این موجود پی خواهید برد. مهم ترین عضو یک کلنی زنبور عسل ، زنبور ملکه و اصلی ترین وظیفه […]
فوریه 20, 2021

فاکتور های آزمایش عسل

برای تشخیص عسل طبیعی از سایر عسل ها باید در آزمایشگاه فاکتورهای آزمایشی عسل اندازه گیری و بررسی شود. همانطور که می دانید تنها راه شناسایی […]
فوریه 21, 2021

موم زنبور عسل

موم زنبور عسل یک ماده طبیعی است که توسط زنبور های کارگر و از 8 غده شکمی آنها ترشح می شود. موم به شکل سلول های […]
فوریه 23, 2021

شناخت زنبور عسل کارگر و وظایف آن

زنبور کارگر مثل ملکه همیشه از تخم بارور شده بوجود می آیند و مثل ملکه از جنس ماده است و دوران رشد او (از تخم تا […]