فوریه 12, 2021

تشخیص عسل طبیعی و عسل تقلبی

امروزه با وجود عسل های تقلبی موجود در بازار چگونگی تشخیص عسل طبیعی و عسل تقلبی برای مردم مهم می باشد. تنها راه تشخیص دقيق عسل […]
فوریه 15, 2021

عسل طبیعی و تقلبی چه تفاوتی دارد

همانطور که می دانید عسل طبیعی با عسل تقلبی فرق دارد و امکان تشخیص آن هم راحت نیست. عسـل طبیعی از شهد گلها تولید می شود. […]