فوریه 13, 2021

روش های تولید عسل

عسل با توجه به روش های تولید آن به سه روش طبیعی ، تغذیه ای و مصنوعی تولید می شود. عسل از لحاظ روش تولید به […]
فوریه 14, 2021
تولید عسل طبیعی توسط زنبور عسل

تولید عسل طبیعی توسط زنبور عسل

عسل طبیعی پس انجام مراحلی پیچیده توسط زنبور عسل تولید و به مصرف انسان ها می رسد. زنبور عسل برای جمع آوری شهد گل ها و […]
مارس 21, 2021

مناطق تولید عسل در ایران

می توان گفت که با توجه به وجود پوشش گیاهی مختلف در ایران ، تولید عسل در اکثر مناطق ایران وجود دارد و مناطق تولید عسل […]