مارس 26, 2021
گرده گل زنبور عسل

گرده گل زنبور عسل و خواص درمانی آن

گرده گل زنبور عسل (Bee pollen) به صورت تکه‌ها یا دانه‌هایی کروی پر از گرده‌های گل است که توسط زنبور عسل کارگر بسته‌بندی شده و به […]