مارس 26, 2021
عسل کنار

عسل کنار و شناخت خواص آن

از خواص عسل کنار تقویت قوای جسمی و جنسی  می باشد. به نحوی که عرب ها به آن عسل سدر جنسی می گویند. کُنار یا سِدر […]