فوریه 16, 2021

زنبور عسل نر

زنبور عسل نر از تخم های بارور نشده ملکه تولید می شود. تنها وظیفه او تولید اسپرم برای بارور کردن ملکه است. از جمله اعضای کلنی […]