فوریه 21, 2021

موم زنبور عسل

موم زنبور عسل یک ماده طبیعی است که توسط زنبور های کارگر و از 8 غده شکمی آنها ترشح می شود. موم به شکل سلول های […]