فوریه 25, 2021

عسل تک گل

عسل تک گل به عسلی گفته می شود که زنبور ها بیشتر از شهد یک نوع گیاه برای تهیه عسل از آن استفاده کرده باشند. مناطق […]