مارس 23, 2021
بوقناق

عسل زول ( بوقناق ) و خواص داروئی آن

عسل زول ( بوقناق ) بومی کوهستان های سردسیر زاگرس مرکزی است. یکی از عسل های کوهی باکیفیت این منطقه است. در درمان و کنترل دیابت […]