مارس 25, 2021
عسل گون

عسل گون و شناخت خواص آن

عسل گون یکی از شناخته شده‌ترین و محبوبترین عسل‌های موجود در ایران است. علت آن، وسعت مناطق تحت پوشش گیاهی گون و همچنین ساکارز پایین این […]